Dodržujeme termíny!

  • 1.9.2019
  • Počítejte s námi, chcete-li pomoci s demoličními pracemi menšího rozsahu. Bourání zdiva, demontáž krytiny a trámů vyžaduje určité zkušenosti a hlavně odpovídající techniku, která nahradí dřinu při ručním bourání. Taková akce vyžaduje povolení, zabezpečení prostoru, někdy i odpojení od sítě a k tomu jsou potřeba skuteční odborníci. Naše firma je spolehlivá, cenově dostupná a časově se Vám přizpůsobíme.

    Odborníci na svém místě

    Chráníme životní prostředí při odstraňování nevyhovujících staveb použitím šetrných technologií. Také následné využití vzniklého materiálu a jeho další recyklace a opětovné použití je naším cílem. V současné době lze likvidovat odpady jen v souladu s různými přísnými předpisy. Demoliční práce provádíme odborně a s maximální opatrností, abychom nepoškodili okolní budovy. Ozvěte se, podpoříme Vás.